'ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

'Οροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου https://dryicecreation.gr.

Εισαγωγή

To https://dryicecreation.gr είναι ένας διαδικτυακός τόπος έκθεσης προϊόντων και υπηρεσιών και ενημέρωσης σε σχέση με αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που δημιούργησε η εταιρεία Dry Ice Creation I.K.E. που εδρεύει στην Αθήνα, και πιο συγκεκριμένα στον Ταύρο, στην οδό Αγίας Άννης 8 & Πέτρου Ράλλη, με ταχυδρομικό κώδικα 17778, και τηλέφωνο 213-0291900.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου https://dryicecreation.gr από τον επισκέπτη ή χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στo https://dryicecreation.gr.

Συνεπώς, ο επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν να κάνει χρήση των υπηρεσιών της και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου μας.

Ο επισκέπτης-χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης τoυ https://dryicecreation.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

 

Χρήση και αποδοχή cookies

Με την είσοδο σου στo https://dryicecreation.gr, αποδέχεσαι ανεπιφύλακτα τη χρήση cookies για την βελτίωση της πλοήγησης του χρήστη και την συνεχιζόμενη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών μας. Διάβασε περισσότερα εδώ σχετικά με την πολιτική μας για τα cookies.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, που συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά αλλά δεν περιορίζονται σε ειδήσεις, γραφικά, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, βίντεο, σκίτσα, παρεχόμενές υπηρεσιες, αποτελoύν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Dry Ice Creation I.K.E. και διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο ανήκουν στήν Dry Ice Creation I.K.E. ή και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στο https://dryicecreation.gr έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

 

Άδεια Χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου https://dryicecreation.gr και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδεια από τους ιδιοκτήτες του.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου.

Το https://dryicecreation.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε (ούτε καν από αμέλεια) για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη-χρήστη, από την χρήση του διαδικτυακού τόπου. Περιεχόμενο κι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε.

Επίσης δεν ευθυνόμαστε για αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες-επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα-υπηρεσίες-πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο website ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

 

Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών

Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες-επισκέπτες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως,

παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών-επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης μας.

Σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (links)

Όπως είναι ευνόητο η Dry Ice Creation I.K.E. δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω «συνδέσμων» (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών-χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Η Dry Ice Creation I.K.E. δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

 

Δικαιώματα Χρήσης του Περιεχομένου

Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους, παραχωρώντας παράλληλα στο δικτυακό τόπο το δικαίωμα απεριόριστης, χωρίς αντίτιμο άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο, που δεν παραβιάζει το ηθικό τους δικαίωμα.

 

Μεταβατικές Διατάξεις

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού τόπου https://dryicecreation.gr.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Απορρήτου του διαδικτυακού τόπου https://dryicecreation.gr.

Η συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου ισχύει σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο και όχι απαραίτητα σε άλλους διαδικτυακούς τόπους στους οποιους μπορεί να οδηγηθείς ακολουθώντας κάποιο σύνδεσμο (link ή hyperlink) που μπορεί να βρίσκεται μέσα στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου https://dryicecreation.gr. Όταν εγκαταλείπεις οποιαδήποτε τοποθεσία, παρακαλούμε να διαβάσεις τη σχετική πολιτική απορρήτου που εφαρμόζεται στον διαδικτυακό τόπο που επισκέπτεσαι στη συνέχεια. Εάν δεν συμφωνείς με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσεις το https://dryicecreation.gr.

Η είσοδος σου στο https://dryicecreation.gr συνεπάγεται και δήλωση συμφωνίας σου με την συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου.

Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, αποδέχεσαι ρητά και δίνεις ξεκάθαρα την συγκατάθεσή σου στο ότι οι προσωπικές σου πληροφορίες που θα συλλεχθούν με την τυχόν χρήση φόρμας επικοινωνίας, ή σε συνδυασμό με την χρήση του δικτυακού τόπου από σένα, μπορεί να μεταφερθούν διαμέσου διεθνών συνόρων σε γεωγραφικές θέσεις των servers που υποστηρίζουν αυτόν δικτυακό αυτόν τόπο (συμπεριλαμβανομένων χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό, και μεταφορών από αυτές τις θέσεις πίσω στην χώρα όπου γίνεται η χρήση, χωρίς όμως, αυτό να είναι περιοριστικό) για την λειτουργία και ανάπτυξη του https://dryicecreation.gr, συμπεριλαμβανομένων και μεταφορών σε συνεργάτες της Dry Ice Creation I.K.E., πράκτορες ή αντιπροσώπους, οι οποίοι διενεργούν εργασίες σχετικές με τον διαδικτυακό τόπο ή το αντικείμενο εργασιών της Dry Ice Creation I.K.E., ή για λόγους αποθήκευσης των δεδομένων στις σχετικές βάσεις δεδομένων.

 

1. Πληροφορίες που συλλέγουμε από εσένα.

α) Μη προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται Αυτόματα

Η Dry Ice Creation I.K.E. δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου https://dryicecreation.gr.

Παρακαλούμε σημείωσε ότι η Dry Ice Creation I.K.E. ενδέχεται να παράσχει συνολικά στατιστικά στοιχεία για τους πελάτες μας, τις πωλήσεις, τα μοτίβα δικτυακής κίνησης, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες που αφορούν στο https://dryicecreation.gr σε έμπιστους τρίτους συνεργάτες. Ωστόσο, τα στατιστικά αυτά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν κανενός είδους προσωπικών δεδομένων ταυτοποίησης.

β) Προσωπικές πληροφορίες

Η Dry Ice Creation I.K.E. συλλέγει προσωπικά δεδομένα για τις ανάγκες διάθεσης, ανάπτυξης και βελτίωσης του διαδικτυακού τόπου https://dryicecreation.gr, υπηρεσιών και/ή προϊόντων, αναζήτησης, δημογραφικών, στατιστικών στοιχείων καθώς και για λόγους υποστήριξη πελατών.

Ειδικότερα, η Dry Ice Creation I.K.E. συλλέγει προσωπικά δεδομένα για τις ανάγκες προσωπικής επικοινωνίας με σένα ή για της ανάγκες απάντησης στις ερωτήσεις σου, προκειμένου να μπορέσει να εκπληρώσει τα αιτήματά σου. Μεταξύ άλλων, αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιέχουν: όνομα, διεύθυνση, e-mail και αριθμό τηλεφώνου. Οι πληροφορίες αυτές, θα χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις που έχεις συναινέσει σε επικοινωνία για λόγους προώθησης μέσω ταχυδρομείου, e-mail ή τηλεφώνου στην περίπτωση έρευνας αγοράς, καθώς και για να ενημερωθείς και να δώσεις την δική σου άποψη σε επερχόμενα προϊόντα, υπηρεσίες και/ή προωθητικές ενέργειες.

Με το να συμπληρώσεις τη φόρμα επικοινωνίας ή οποιαδήποτε φόρμα για να κατεβάσεις μπροσούρες ή υλικό από το https://dryicecreation.gr, δίνεις αυτόματα την συγκατάθεση σου στη συλλογή, χρήση και μεταφορά τωνπληροφοριών σου σύμφωνα με τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Εάν μας αποστείλεις παραγγελίες προϊόντων, αιτήματα υπηρεσιών ή στείλεις οποιοδήποτε άλλο υλικό στο https://dryicecreation.gr, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σου προκειμένου να λάβουμε πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για να ολοκληρώσουμε την παραγγελία ή να απαντήσουμε στο αίτημά σου.

Οι προσωπικές σου πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, χωρίς την δική σου συγκατάθεση, εκτός κι αν κάτι τέτοιο απαιτηθεί από τις νομικές αρχές, ή σε περιπτώσεις όπου κριθεί απαραίτητο για την προώθηση της παραγγελίας σου ή την απάντηση του αιτήματός σου, ή για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών και προϊόντων της Dry Ice Creation I.K.E.. Παράλληλα, δίνεις στην Dry Ice Creation I.K.E. το δικαίωμα να παράσχει τις πληροφορίες που υποβάλλεις για τους ανωτέρω σκοπούς στους συνεργάτες της.

 

2. Χρήση των πληροφοριών

Οι πληροφοριές που θα μας παρέχεις θα μας επιτρέψουν να ανταποκριθούμε στα αιτήματα σου ωστέ να σου παρέχουμε με την σειρά μας τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρειάζεσαι με τον κατλληλότερο για εσένα τρόπο, καθώς και να επικοινωνήσουμε μαζί σου όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε και θα αναλύσουμε την παρεχόμενη πληροφορία ωστέ να διαχειριστούμε, υποστηρίξουμε, βελτιώσουμε και αναπτύξουμε την επιχείρηση μας και τις υπηρεσίες μας.

Πιο συγκεκριμένα, ίσως επικοινωνήσουμε μαζί σου προκειμένου να μάθουμε την άποψη σου για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, ή/και περιστασιακά να σε ενημερώσουμε για σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις είτε σε σχέση με τον δικτυακό τόπο https://dryicecreation.gr ή σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Dry Ice Creation I.K.E. .

Επιπλέον, εκεί που έχεις δώσει την συγκατάθεση σου, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σου για να σε ενημερώσουμε για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που ίσως σε ενδιαφέρουν. Αν αλλάξεις την γνώμη σου σε σχέση με την αποδοχή σου σε αυτό, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσεις.

 

3. Αποκάλυψη πληροφορίας

‘Ισως επίσης μεταφέρουμε πληροφορία σε σχέση με τη συνολική χρήση του δικτυακού μας τόπου https://dryicecreation.gr σε τρίτα μέρη αλλά αυτή η πληροφορία δεν είναι η ικανή για να σε ταυτοποιήσει προσωπικά.

Εκεί που έχεις ρητά συναινέσει παρέχοντας μας τα προσωπικά σου στοιχεία, μπορεί να επιτρέψουμε σε άλλες εταιρείες που ανήκουν στο group μας να επικοινωνήσουν μαζί σου σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που ίσως σε ενδιαφέρουν. Μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί σου μέσω email ή τηλεφώνου. Αν αλλάξεις την γνώμη σου σε σχέση με την συγκατάθεση σου για επικοινωνία, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσεις.

Τέλος, αν η επιχείρηση μας προχωρήσει σε κοινοπραξία με ή πωληθεί σε ή συγχωνευτεί με άλλες επιχειρηματικές οντότητες, η πληροφορίες σου ίσως να γίνουν γνωστές στους νέους συνεργάτες ή ιδιοκτήτες μας.

 

4. Πολιτική για Cookies

Σε γενικές γραμμές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον διαδικτυακό τόπο https://dryicecreation.gr για σκοπούς πληροφόρησης χωρίς να δώσεις τα προσωπικά σου στοιχεία και να ενημερώσεις την Dry Ice Creation I.K.E. για την ταυτότητά σου. Ωστόσο, κατά καιρούς, η Dry Ice Creation I.K.E. ή οι συνεργάτες της, ενδέχεται να τοποθετήσουν αρχεία στον υπολογιστή σου ή στο smartphone σου προκειμένου να μας επιτρέψουν να συγκεντρώσει συγκεκριμένα δεδομένα. Τα αρχεία αυτά είναι γνωστά ως "cookies".

Τα cookies χρησιμοποιούνται κατά κόρον από πολλά websites και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σου ή στη μνήμη του smartphone σου και όχι στους διδικτυακούς τόπους που επισκέπτεσαι.

H Πολιτική για τα Cookies, εξηγεί τι είναι τα cookies, πως χρησιμοποιούνται στoν διαδικτυακό τόπο https://dryicecreation.gr και πως να διαχειριστείς τη χρήση τους.

α) Τι είναι ένα Cookie;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σου, στο smartphone ή άλλη συσκευή όταν αποκτάς πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα. Τα cookies αποστέλλονται στη συνέχεια πίσω στην αρχική ιστοσελίδα σε κάθε επόμενη επίσκεψη ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα που αναγνωρίζει αυτό το cookie. Τα Cookies είναι χρήσιμα, επειδή επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να αναγνωρίσει τη συσκευή του χρήστη.

Τα Cookies χρησιμοποιούνται γενικά για να βελτιώσουν και να ενισχύσουν την εμπειρία του χρήστη. Μερικά από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του https://dryicecreation.gr.

β) Πως χρησιμοποιούμε τα Cookies

Χρησιμοποιούμε τα cookies για διαφόρους λόγους όπως θα διαβάσεις πιο κάτω. Τα Cookies δεν αποθηκεύουν προσωπική πληροφορία που θα μπορούσε να σε ταυτοποιήσει και δεν είναι επικίνδυνα ή επιζήμια για τον υπολογιστή σου, το smartphone σου ή οπιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιείς για να πλοηγηθείς στον διαδικτυακό τόπο https://dryicecreation.gr. Επιθυμία μας είναι να είναι ο διαδικτυακός μας τόπος όσο πιο χρήσιμος και φιλικός προς τον χρήστη και επισκέπτη γίνεται να είναι και τα cookies μας βοηθάνε να το επιτύχουμε αυτό.

Με το να κάνεις χρήση του https://dryicecreation.gr αποδέχεσαι και συμφωνείς με την χρήση των cookies καθώς και των άλλων τεχνολογιών όπως περιγράφονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Κατανοούμε οτί κάποιοι επισκέπτες ίσως να μην επιθυμούν την χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται εδώ. Σε αυτή την περίπτωση διάβασε το εδάφιο “Πως να ελέγξεις και να σβήσεις τα Cookies”. Αν δεν συμφωνείς με την χρήση Cookies, παρακαλούμε να αποφύγεις την χρήση του https://dryicecreation.gr.

γ) Τι Cookies χρησιμοποιούμε.

Χρησιμοποιούμε Google Analytics, με σκοπό την συνεχή βελτίωση της πλοήγησης στον διαδικτυακό μας τόπο. Παρακαλούμε να διαβάσεις την δική τους πολιτική απορρήτου για να επιβεβαιώσεις οτί αποδέχεσαι τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται από το Google Analytics τα cookies.

Δυνατότητα εξαίρεσης Cookies - Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

δ) Cookies από κοινωνικά δίκτυα και άλλα τρίτα μέρη.

Για να εμπλουτίσουμε το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου μερικές φορές ενσωματώνουμε κάποια βίντεο ή άλλο τύπου περιεχόμενο από κοινωνικά δίκτυα και διαδικτυακούς τόπους όπως το Facebook και το Youtube. Σαν αποτέλεσμα, όταν επισκέπτεσαι μια σελίδα με ενσωματωμένο περιεχόμενο, ίσως να δεχτείς cookies από αυτούς του δικτυακούς τόπους. Η Dry Ice Creation I.K.E. δεν μπορεί να ελέγξει και ούτε μπορεί να φέρει ευθύνη για αυτά τα Cookies, και αυτό σημαίνει οτί θα πρέπει να διαβάσεις την πολιτική απορρήτου αυτών των δικτυακών τόπων για περισσότερες πληροφορίες.

Επίσης, χρησιμοποιοούμε μία “share page” εφαρμογή στις σελίδες μας με σκοπό τον διαμοιρασμό περιεχομένου σε διαδικτυακούς τόπους όπως Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ και άλλα κοινωνικά δίκτυα. Αυτά τα δίκτυα ίσως να χρησιμοποιήσουν Cookies όταν συνδέεσαι με τις σελίδες τους. Η Dry Ice Creation I.K.E. δεν μπορεί να ελέγξει και ούτε μπορεί να φέρει ευθύνη για αυτά τα Cookies, και αυτό σημαίνει οτί θα πρέπει να διαβάσεις την πολιτική απορρήτου αυτών των δικτυακών τόπων για περισσότερες πληροφορίες.

ε) Πως να ελέγξεις και να σβήσεις τα Cookies.

Ο διαδικτυακός τόπος https://dryicecreation.gr δεν χρησιμοποιεί cookies που μπορούν να σε ταυτοποιήσουν προσωπικά. Παρόλα αυτά, αν επιλέξεις να απενεργοποιήσεις ή να απορρίψεις τα Cookies μας θα πρέπει να γνωρίζεις οτί κάποια μέρη του https://dryicecreation.gr δεν θα λειτουργήσουν σωστά.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το πως μπορείς να σβήσεις τα cookies από τον σκληρό σου δίσκο, παρακαλούμε να επισκευτείς το www.allaboutcookies.org.

 

5. Διατήρηση, φύλαξη και ασφάλεια δεδομένων

Χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας για να προστατέψουμε τη πληροφορία και τα προσωπικά σου δεδομένα από τυχόν μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή μέρη και να αποτρέψουμε μη νόμιμη πρόσβαση, επεξεργασία, τυχαία απώλεια, ζημιά ή καταστροφή. Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε τα δεδομένα και την πληροφορία σου για κάποια λογική περίοδο ή για όσο το απαιτεί ο νόμος.

Παρόλα αυτά παρακαλούμε να έχεις υπόψη σου ότι υπάρχουν πάντα κίνδυνοι όταν υποβάλλει κανείς προσωπικά δεδομένα, είτε διά ζώσης, τηλεφωνικά, μέσω Internet, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τερματικό και κανένα σύστημα δεν είναι εντελώς ασφαλές και απρόσβλητο από hackers.

 

6. Πρόσβαση και ενημέρωση

Η Dry Ice Creation I.K.E. με δική της πρωτοβουλία, ή έπειτα από δικό σου αίτημα, θα αναπληρώσει, διορθώσει ή θα διαγράψει κάθε μη ολοκληρωμένη, ανακριβή, ή παρωχημένη προσωπική πληροφορία που διατηρεί σε σχέση με την λειτουργία του https://dryicecreation.gr.

‘Εχεις το δικαίωμα να ζητήσεις δεις την πληροφορία που φυλάσσεται από μας για σένα και να ζητήσεις να γίνουν όλες οι αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε αυτή να είναι ακριβής και ενημερωμένη. Αν επιθυμείς να γίνει κάτι τέτοιο, τότε παρακαλούμε να επικοινωνήσεις μαζί μας στο [email protected] .

 

7. Ανήλικοι

Απαγορεύεται η αποστολή δεδομένων στην Dry Ice Creation I.K.E. μέσω του https://dryicecreation.gr από άτομα που θεωρούνται ανήλικα από τις τοπικές νομικές αρχές. Στην περίπτωση που είσαι ενήλικος/η ή νεότερος/η από την νόμιμη ηλικία στην χώρα σου, θα πρέπει να συμβουλευτείς τους γονείς ή τους κηδεμόνες σου, πριν αποστείλεις οποιαδήποτε πληροφορία στην Dry Ice Creation I.K.E. μέσω του https://dryicecreation.gr, με την εξαίρεση αυτές οι ενέργειες να επιτρέπονται από τον νόμο στην χώρα σας.

 

8. Άλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Η Dry Ice Creation I.K.E. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγμή την συγκεκριμένη Πολιτική Απορήτου ή να αλλάξει, τροποποιήσει ή να αρνηθεί την πρόσβαση στο https://dryicecreation.gr, ή στο περιεχόμενό του χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση.

 

9. Επικοινωνία

Οποιοδήποτε σχόλιο, ερώτημα ή αίτημα για διευκρίνηση σε σχέση με την χρήση προσωπικής πληροφορίας είναι ευπρόσδεκτο και θα πρέπει να σταλεί μέσω e-email στο [email protected] . ‘H μπορείς να μας καλέσεις στο 213-0291900. ‘Η μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Dry Ice Creation I.K.E.

Αγίας Άννης 8 & Πέτρου Ράλλη, Ταύρος, Τ.Κ. 17778 Αττική.

TOP