ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

...Για την φύλαξη, μετακίνηση και χρήση του Ξηρού πάγου.
Τηρήστε αυτούς του κανόνες και δεν θα έχετε τίποτα να φοβάστε από τον ξηρό πάγο.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο ξηρός πάγος έχει επιφανειακή θερμοκρασία -78°C και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά κρυοπαγήματα μέσα σε δευτερόλεπτα από την επαφή με το δέρμα (Frostbite είναι η πρόκληση πληγής που προέρχεται από την επαφή με πάγο και έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με ένα έγκαυμα).

Συνίσταται να φοράτε πάντα γάντια με ειδική μόνωση, γυαλιά ασφαλείας, ρούχα με μακριά μανίκια, μακρύ παντελόνι και παπούτσια. Χρησιμοποιήστε παντα πλαστική σπάτουλα (σέσουλα) για κάθε χειρισμό του ξηρού πάγου (Pellets)

Εάν ο ξηρός πάγος καταποθεί κατά λάθος, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή εσωτερική βλάβη. Ποτέ μην βάζετε ξηρό πάγο στα ποτά για να κρυώσουν.

Μόνο οι ενήλικες θα πρέπει να έρχονται σε επαφή (χειρισμό) με τον ξηρό πάγο

Ο ξηρός πάγος απελευθερώνει πυκνό ατμό διοξείδιο του άνθρακα που μπορεί να προκαλέσει ταχεία ασφυξία σε μη αεριζόμενους χώρους.

Αν είναι αναγκαία η μεταφορά ξηρού πάγου μέσα σε ένα όχημα, αφήνετε πάντα τα παράθυρα ανοιχτά για να υπάρχει συνεχή κυκλοφορία φρέσκου αέρα. Μην αφήνετε ποτέ ξηρό πάγο σε ένα σταθμευμένο όχημα. Η εξάχνωση ξηρού πάγου σε ένα κλειστό όχημα μπορεί να οδηγήσει στη συσσώρευση επικίνδυνων ποσοστών αερίων διοξειδίου του άνθρακα στο εσωτερικό της καμπίνας του οχήματος.

Ο ξηρός πάγος μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια χωρίς ειδικό εξαερισμό στην καμπίνα κλειστού φορτίου (cargo) φορτηγού οχήματος όταν όλοι οι επιβαίνοντες περιορίζονται στην καμπίνα οδηγού του οχήματος. Κατά το άνοιγμα ενός κλειστού χώρου φορτίου (cargo) που περιέχετε ξηρός πάγος, επιτρέπουμε τον αερισμό του χώρο για 5 λεπτά πριν από την είσοδο μας.

Η αποθήκευση σε σφραγισμένο δοχείο μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη ή έκρηξη του δοχείου από την υπερβολική συμπίεση.

Η απευθείας επαφή του ξηρού πάγου με ευπαθή προιόντα (ψάρια, κρέας, λαχανικά, φρούτα κλπ) μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα κατάψυξης

TOP